Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

 

zdjęcia z posiedzeń kapituł Nagrody im. NorwidaKapituły Norwidowskie wybierały nominowanych i laureatów!

Decyzje o nominowanych i laureatach XVII edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida podejmowali w tym roku znawcy sztuki, literatury, muzyki i teatru, zasiadający w kapitułach nagrody

 

Kapituła „Dzieło życia”

 • Krzysztof Masłoń
 • Janusz Przybylski
 • Kalina Zalewska
 • Anna Żakiewicz – przewodnicząca
 • Bożena Żelazowska

 

Kapituła Literacka

 • Janusz Drzewucki
 • Jarosław Klejnocki
 • Krzysztof Masłoń – przewodniczący
 • Krzysztof Mrowcewicz
 • Jan Rejczak
 • Marek Wawrzkiewicz
 • Magdalena Zabrocka ( w zastępstwie
  Tomasza Wójcika)

 

Kapituła Muzyczna

 • Zbigniew Gołąbek
 • Izabela Kłosińska
 • Małgorzata Komorowska
 • Stanisław Leszczyński – przewodniczący
 • Grzegorz Michalski
 • Janusz Przybylski

 

Kapituła Plastyczna

 • Joanna Dziadowiec (w zastępstwie Adama Czyżewskiego)
 • Grzegorz Kabas (w zastępstwie Stanisława Wieczorka
 • Janusz Lewandowski (w zastępstwie Jacka Maślankiewicza)
 • Katarzyna Stanny (w zastępstwie Janusza Foglera)
 • Piotr Strzembosz
 • Anna Żakiewicz – przewodnicząca

 

Kapituła Teatralna

 • Dorota Buchwald
 • Tomasz Grochoczyński
 • Tomasz Miłkowski
 • Dorota Stalińska
 • Lech Śliwonik – przewodniczący
 • Kalina Zalewska

 

Nagroda im. Norwida 2018Norwid po raz siedemnasty

 

Ruszamy z XVII edycją Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida i czekamy na zgłoszenia kandydatów.

Pięć kategorii

Nagrodzimy twórców mieszkających lub tworzących na Mazowszu za dzieła i kreacje, które zostały zrealizowane w 2017 roku na terenie województwa mazowieckiego. Zgłaszać można kandydatów w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr. Czekamy również na propozycje pretendentów do Nagrody „Dzieło życia”, przyznawanej za całokształt twórczości.

Kto może zgłosić kandydata?
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło życia” uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są ponadto mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane kandydata, jego notkę biograficzną, szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia oraz oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Jak zgłaszać?

Kandydata zgłosić można na trzy sposoby:

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5,
00-142 Warszawa
(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 kwietnia 2018 r.

 

Dotychczas Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida uhonorowani zostali: Mirosław Bałka, Henryk Bardijewski, Krzysztof Boczkowski, Andrzej Bieńkowski, Ernest Bryll, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Stanisława Celińska, Tadeusz Dominik, Janusz Drzewucki, Jan Englert, Barbara Falender, Wojciech Fangor, Piotr Fronczewski, Henryk Gadomski, Janusz Gajos, Krzysztof Gąsiorowski, Krzysztof Gierałtowski, Agnieszka Glińska, Jerzy Grzegorzewski, Gustaw Holoubek, Aleksandra Jachtoma, Anna Jędrychowska, Jacek Kaspszyk, Alicja Knast, Krzysztof Knittel, Krystyna Kolińska, Kazimierz Kord, Grzegorz Kowalski, Boris Kudlička, Piotr Kuncewicz, Stanisław Leszczyński, Jadwiga Mackiewicz, Janusz Marynowski, Grzegorz Moryciński, Piotr Müldner-Nieckowski, Adam Myjak, Paweł Nowak, Roman Owidzki, Olga Pasiecznik, Antoni Pastwa, Franciszek Pieczka, Jacek Sempoliński, Uta Przyboś, Maryla Sitkowska, Władysław Słowiński, Zbigniew Sudolski, Danuta Szaflarska, Artur Szklener, Kazimierz Świegocki, Mariusz Treliński, Bohdan Urbankowski, Marek Wawrzkiewicz, Henryk Wojnarowski, Maciej Wojtyszko, Iwan Wyrypajew, Bohdan Zadura, Zbigniew Zapasiewicz.

„Dziełem życia” wyróżniono: Erwina Axera, Jana Ekiera, Stefana Gierowskiego, Jana Kobuszewskiego, Tadeusza Konwickiego, Andrzeja Łapickiego, Jerzego Maksymiuka, Wiesława Michnikowskiego, Andrzeja Sadowskiego, Danutę Szaflarską i Antoniego Wita.

 

Nagrody wręczone!

Statuetka Nagrody im. C. K. Norwida 2017Prozaik, eseista, publicysta, tłumacz oraz działacz opozycji demokratycznej w PRL – Jacek Bocheński – otrzymał Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida „Dzieło życia”, przyznawaną za całokształt twórczości.

Demokratyczna nagroda

– To są szczególne nagrody, bo dotyczą osób, które przez całe swoje życie tworzyły i często są aktywne w dalszym ciągu, i odcisnęły piętno na naszej rzeczywistości artystycznej, czasami również politycznej, i wniosły niekwestionowany wkład w rozwój Mazowsza” – powiedział marszałek Adam Struzik.

 

– To pięknie otrzymywać nagrodę od samorządu, bo ma się uczucie, jakby to przyznawała sama demokracja – wyznał Jacek Bocheński. Laureat zapowiedział, że to jeszcze nie koniec „dzieła życia”. Planuje wydanie kolejnej trylogii – internetowej.

Książka nie do podobania się

Statuetki Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida wręczone zostały również za dzieła lub kreacje, które powstały w 2016 roku. W kategorii Literatura nagrodę odebrał Dariusz Suska za tom poetycki „Ściszone nagle życie”.

– To nie jest książka łatwa, do podobania się. (…) Są to zapisy bezradności autora wobec śmierci, wobec znikania – wyznał laureat.

Opera niezwykła

Statuetkę w kategorii Muzyka odebrał Paweł Mykietyn za operę „Czarodziejska Góra”, której mazowiecka premiera odbyła się w 2016 r. na Warszawskiej Jesieni.

– Paweł Mykietyn właściwie słyszy wszystko to, co się dzieje wokół niego w muzyce i kulturze. Nie ogranicza się tylko do oczywistych rzeczy w muzyce. (…)  „Czarodziejska góra” to jest niezwykła opera. Nie ma w niej orkiestry. To jest muzyka elektroniczna, ale taka, którą się kieruje, steruje i do niej śpiewają śpiewacy – powiedziała przewodnicząca Kapituły Muzycznej Małgorzata Komorowska, ogłaszając nazwisko laureata.

Sztuka sakralna

– Wystawa w Muzeum Diecezjalnym i jego droga krzyżowa, jest czymś, czego w historii sztuki sakralnej nie da się ominąć – mówił Stanisław Wieczorek, przewodniczący Kapituły Plastycznej, o laureacie nagrody w kategorii Sztuki Plastyczne – Kazimierzu Gustawie Zemle.

Artysta nagrodzony został za wystawę „Wrota Miłosierdzia”, którą można było oglądać w Muzeum Archidiecezji  Warszawskiej.

Piękna wypowiedź

Laureatem w kategorii Teatr został Maciej Prus za reżyserię spektaklu „Madame de Sade” w  Teatrze Narodowym w Warszawie.

– Z sześcioma wspaniałymi aktorkami stworzył teatr niezwykle ascetyczny, teatr gęsty od znaczeń, gdzie zderzały się ze sobą, łączyły i syntetyzowały sprawy z pozoru nie bardzo odległe: miłość i nienawiść, brzydota i piękno, wszystko to, co wydaje się nie do połączenia, forma bez dekoracji, tylko kostium niezwykle wypracowane słowo. To mistrzostwo (…) żelazna konstrukcja, piękna wypowiedź – podsumował przewodniczący Kapituły Teatralnej Lech Śliwonik.

Maciej Prus nie mógł osobiście odebrać statuetki, ze względu na przygotowania do nowego spektaklu w Opera Nova w Bydgoszczy.

 

 

Gala wręczenia Nagród im. C. K. Norwida

Statuetki Nagrody im. Cypriana kamila NorwidaJuż niebawem – 25 września 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie – odbędzie się gala wręczenia Nagród im. Cypriana Kamila Norwida! Poznamy nazwiska laureatów nagrody w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr. Gościem honorowym uroczystości będzie Jacek Bocheński – laureat Nagrody „Dzieło życia” przyznawanej za całokształt twórczości.

Nominacje do nagrody w 2017 roku otrzymali:

w kategorii Literatura

 • Marek Ławrynowicz za książkę „Mundur”, wyd. Zysk i S-ka,
 • Dariusz Suska za tom poetycki „Ściszone nagle życie”, wyd. Znak,
 • Krzysztof Varga za zbiór esejów „Langosz w Jurcie”, wyd. Czarne.

w kategorii Muzyka

 • Maciej Janicki za program edukacyjny „Muzeum Chopina” i wzbogacenie zasobów Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie,
 • Paweł Mykietyn za operę „Czarodziejska Góra”, Warszawska Jesień 2016,
 • Maria Pomianowska za płyty „Stwórco łaskawy” i „The Voice of suka”.

w kategorii Sztuki plastyczne

 • Dorota Grynczel za wystawę „Tkanina”, Galeria Test w Warszawie,
 • Artur Tanikowski za zorganizowanie wystawy „Frank Stella i synagogi dawnej Polski”, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie,
 • Kazimierz Gustaw Zemła za wystawę „Wrota Miłosierdzia”, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

w kategorii Teatr

 • Maciej Prus za reżyserię spektaklu „Madame de Sade”, Teatr Narodowy w Warszawie,
 • Krzysztof Szczepaniak za rolę Mistrza Ceremonii w spektaklu „Cabaret”, Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy,
 • Michał Walczak i Maciej Łubieński za kabarety „Herosi transformacji i miecz Chrobrego” oraz „Dziewczyny z marszu niepodległości”.

Nazwiska laureatów ogłoszą przewodniczący kapituł: Małgorzata Komorowska, Krzysztof Masłoń, Lech Śliwonik i Stanisław Wieczorek.

Galę uświetni występ Doroty Miśkiewicz w towarzystwie pianisty Marcina Wasilewskiego i Atom String Quartet. Oprawę muzyczną zapewni Trio ohne Worte, a wieczór poprowadzi Magda Mołek.

Wstęp na galę za okazaniem zaproszenia.

 

 

aktualnosci_Nagroda_Norwida_2017Literackie „Dzieło życia”

 

Prozaik, eseista, publicysta i tłumacz, autor „Trylogii rzymskiej” oraz działacz opozycji demokratycznej w PRL – Jacek Bocheński odbierze w tym roku statuetkę Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida „Dzieło życia” przyznawanej za całokształt twórczości. Taki werdykt podjęła w tym roku kapituła nagrody. Ogłoszone zostały też nazwiska nominowanych do nagrody w czterech kategoriach sztuki za dzieła i kreacje powstałe w 2016 roku.

Literatura

W kategorii Literatura nominację do Nagrody im. C. K. Norwida otrzymali Marek Ławrynowicz za książkę „Mundur”, Dariusz Suska za tom poetycki „Ściszone nagle życie” i Krzysztof Varga za zbiór esejów „Langosz w Jurcie”.

Sztuki plastyczne

W dziedzinie sztuk plastycznych kapituła nagrody doceniła Dorotę Grynczel za wystawę „Tkanina” w Galerii Test w Warszawie, Artura Tanikowskiego, który zorganizował wystawę „Frank Stella i synagogi dawnej Polski” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz Kazimierza Gustawa Zemłę, autora wystawy „Wrota Miłosierdzia” prezentowanej w Muzeum Archidiecezji  Warszawskiej.

Muzyka

Za dzieła muzyczne nominowani zostali Maciej Janicki za program edukacyjny Muzeum Chopina i wzbogacenie zasobów Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Paweł Mykietyn – twórca opery „Czarodziejska Góra”, którą można było usłyszeć na Warszawskie Jesieni w 2016 r. oraz Maria Pomianowska za płyty „Stwórco łaskawy” i „The Voice of suka”.

Teatr

Spośród zgłoszonych kreacji teatralnych kapituła wyróżniła w tym roku Macieja Prusa za reżyserię spektaklu „Madame de Sade” w Teatrze Narodowym w Warszawie, Krzysztofa Szczepaniaka za rolę Mistrza Ceremonii w spektaklu „Cabaret”, wystawianym w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy, jak również Michała Walczaka i Macieja Łubieńskiego za kabarety „Herosi transformacji i miecz Chrobrego” oraz „Dziewczyny z marszu niepodległości”.

Gala wręczenia nagród

Kto spośród nominowanych zdobędzie statuetkę Norwidowską dowiemy się 25 września 2017 r. podczas gali wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie. Laureaci uhonorowani zostaną nagrodą pieniężną w wysokości 20 tys. zł, natomiast laureat „Dzieła życia” – 25 tys. zł.

 

 

Kapituly Nagrody im. C. K. Norwida 2017 grafikaCzas wybrać nominowanych i laureatów!

 

Już niedługo poznamy laureata w kategorii „Dzieło życia” i nominowanych do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w 2017 roku!

Kapituły Norwidowskie rozpoczęły prace nad wyłonieniem nominowanych i laureatów spośród zgłoszonych kandydatów. Wyboru w kategorii literatura za książkę wydaną w 2016 r. dokonają:

 • Janusz Drzewucki,
 • Jarosław Klejnocki,
 • Krzysztof Masłoń – przewodniczący,
 • Krzysztof Mrowcewicz,
 • Jan Rejczak,
 • Marek Wawrzkiewicz,
 • Tomasz Wójcik.

Jedną z gałęzi sztuki, którą uprawiał Norwid – obok literatury – była grafika, rysunek i malarstwo. Dlatego też wśród kategorii nagrody Norwidowskiej nie mogło zabraknąć sztuk plastycznych. W Kapitule Plastycznej Nagrody im. C. K. Norwida zasiadają:

 • Adam Czyżewski,
 • Janusz Fogler,
 • Janusz Lewandowski (w zastępstwie Jacka Maślankiewicza),
 • Marzena Małek,
 • Stanisław Wieczorek – przewodniczący,
 • Anna Żakiewicz.

Teatr też był dziedziną bliską Norwidowi. W jego dorobku artystycznym znajduje się osiem dramatów. Nominowanych do Nagrody im. Norwida w kategorii teatr wybierają:

 • Dorota Buchwald,
 • Tomasz Grochoczyński,
 • Wojciech Majcherek,
 • Tomasz Miłkowski,
 • Dorota Stalińska,
 • Lech Śliwonik – przewodniczący,
 • Jacek Wakar,
 • Kalina Zalewska (w zastępstwie za Jacka Kopcińskiego).

Wśród kategorii przyznawania Nagród im. C. K. Norwida nie mogło zabraknąć muzyki. Jest ona uważana przez wielu – zdaniem Małgorzaty Kowalskiej („ABC Historii Muzyki”) – za największą ze sztuk, zdolną do ewokowania najpiękniejszych i najgłębszych uczuć. Członkami Kapituły Muzycznej są:

 • Izabela Kłosińska,
 • Małgorzata Komorowska,
 • Stanisław Leszczyński,
 • Grzegorz Michalski – przewodniczący,
 • Katarzyna Piekarska,
 • Janusz Przybylski.

Całość zwieńcza Kapituła Nagrody „Dzieło życia”. W jej skład wchodzą: przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz po jednym przedstawicielu kapituł z czterech dziedzin sztuki. W tym roku w kapitule tej zasiedli:

 • Dorota Buchwald,
 • Krzysztof Masłoń,
 • Stanisław Wieczorek – przewodniczący,
 • Bożena Żelazowska.

 

 

Norwid_2016_Fot_Anita_Kot (5)Zgłoś swojego kandydata!

 

Wiele działo się w kulturze na Mazowszu w 2016 roku – premiery teatralne, muzyczne, wystawy plastyczne, nowe pozycje wydawnicze. Chcemy nagrodzić te najciekawsze, najcenniejsze, najbardziej wartościowe. Zgłoś swojego kandydata!

Zapraszamy oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórców indywidualnych do zgłaszania kandydatów do XVI edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida oraz mieszkańców Mazowsza do przesyłania nazwisk pretendentów do Nagrody „Dzieło życia”.

Nagrody przyznane zostaną w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr za dzieło lub kreację powstałe w 2016 r. oraz w kategorii „Dzieło życia” za całokształt twórczości.

Zgłoszenia można składać w formie elektronicznej lub przesłać wypełniony WNIOSEK na adres:

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5,
00-142 Warszawa
(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

lub

e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl

Termin zgłaszania kandydatur upływa 28 kwietnia 2017 r.

Nominowanych i laureatów wybiorą, spośród zgłoszonych kandydatów, członkowie Kapituł Nagrody im. C. K. Norwida, w skład których wchodzą znawcy sztuki w poszczególnych dziedzinach. Nazwiska laureatów nagrody poznamy podczas gali wręczenia nagród 25 września 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.