Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

Kapituły wybierają nominowanych i laureatów

 

Kapituły Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida wybiorą, spośród zgłoszonych kandydatów, nominowanych i laureatów 2019 roku. W ich składzie zasiadają profesjonaliści w danej dziedzinie sztuki.

Teatr

Nominowanych i laureata w kategorii Teatr wybierają:

 • Dorota Buchwald – teatrolog, menedżer,
 • Jacek Cieślak – dziennikarz i krytyk teatralny,
 • Tomasz Grochoczyński – aktor teatralny i filmowy,
 • Tomasz Miłkowski – dziennikarz, krytyk teatralny i literacki,
 • Lech Śliwonik (przewodniczący kapituły) – teatrolog,
 • Jadwiga Zakrzewska – przewodnicząca sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Kalina Zalewska – teatrolog.

 

Muzyka

W skład Kapituły Muzycznej wchodzą:

 • Helena Cichocka – radna województwa, członek sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, filolog klasyczny, bizantynistka
 • Małgorzata Komorowska (przewodnicząca kapituły) – muzyk i polonistka, badaczka dziejów polskiej kultury muzycznej, publicystka, recenzentka,
 • Grzegorz Michalski – muzykolog, krytyk muzyczny.

 

Literatura

W tym roku decyzję o tym, kto otrzyma Nagrodę im. C. K. Norwida w kategorii Literatura zadecydują:

 • Dominika Chorosińska – radna województwa, członek sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aktorka i dziennikarka,
 • Andrzej Kowalczyk (w zastępstwie Jarosława Klejnockiego) – historyk literatury, eseista, edytor, nauczyciel akademicki,
 • Krzysztof Masłoń (przewodniczący kapituły) – dziennikarz, publicysta, krytyk literacki,
 • Krzysztof Mrowcewicz – historyk literatury i kultury, eseista,
 • Marek Wawrzkiewicz – poeta, dziennikarz, tłumacz,
 • Tomasz Wójcik – historyk literatury.

 

Sztuki plastyczne

O tym, kto zdobędzie nagrodę w kategorii Sztuki Plastyczne rozstrzygną:

 • Adam Czyżewski – antropolog kultury, dyrektor Państwowe Muzeum Etnograficzne,
 • Stanisław Wieczorek (przewodniczący kapituły) – malarz, grafik, rysownik i projektant wystaw, książek i.in.,
 • Jacek Maślankiewicz – artysta malarz,
 • Janusz Fogler – fotograf, dziennikarz, wykładowca akademicki
 • Anna Żakiewicz – historyk sztuki, muzealnik, Witkacolog.

„Dzieło Życia”

 

W skład Kapituły Nagrody “Dzieło życia” wchodzą przedstawiciele kapituł Norwidowskich z czterech dziedzin sztuki oraz przedstawiciel sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 • Helena Cichocka – radna województwa, członek sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, filolog klasyczny, bizantynistka (Kapituła Muzyczna),
 • Krzysztof Masłoń – dziennikarz, publicysta, krytyk literacki (Kapituła Literacka),
 • Tomasz Miłkowski – dziennikarz, krytyk teatralny i literacki (Kapituła Teatralna),
 • Krzysztof Skolimowski – radny województwa, członek sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów,
 • Stanisław Wieczorek (przewodniczący kapituły) – malarz, grafik, rysownik i projektant wystaw, książek i innych obiektów, wykładowca akademicki (Kapituła Plastyczna).

 

 

 

 

 

 

Zgłoś kandydata do Nagrody!

 

 

XVIII edycja Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Zapraszamy oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje oraz twórców indywidualnych do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. C. K. Norwida, tworzących na Mazowszu w kategoriach:

LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, TEATR

za dzieło lub kreację powstałe w 2018 r. oraz do

NAGRODY „DZIEŁO ŻYCIA”

za całokształt twórczości.

 

 

Zgłoszenie można wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnie, przesyłając wypełniony wniosek na adres:

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5
00-142 Warszawa
(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

lub na e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 17 maja 2019 r.