Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

 

Zgłoś kandydata do Nagrody!

 

 

XVIII edycja Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Zapraszamy oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje oraz twórców indywidualnych do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. C. K. Norwida, tworzących na Mazowszu w kategoriach:

LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, TEATR

za dzieło lub kreację powstałe w 2018 r. oraz do

NAGRODY „DZIEŁO ŻYCIA”

za całokształt twórczości.

 

 

Zgłoszenie można wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnie, przesyłając wypełniony wniosek na adres:

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5
00-142 Warszawa
(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

lub na e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 17 maja 2019 r.