Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

 

Statuetka Norwid 2019Gala Nagród Norwidowskich 2019

W poniedziałek 23 września 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się gala Nagród im. Cypriana Kamila Norwida. Statuetki Norwidowskie wręczone zostaną po raz osiemnasty. Impreza co roku gromadzi znakomitych artystów, pisarzy, muzyków, aktorów i reżyserów, którzy tworzą i mieszkają na Mazowszu.

Gościem honorowym gali będzie jeden z najwybitniejszych artystów europejskich, klasyk współczesnej sztuki polskiej, rzeźbiarz i znakomity pedagog – Adam Myjak, który odbierze Nagrodę „Dzieło życia” przyznawaną za całokształt twórczości.

Podczas uroczystości poznamy laureatów w pozostałych kategoriach, nagrodzonych za dzieło lub kreację powstałe w 2018 r. Nominacje Norwidowskie otrzymali:

W kategorii Literatura:

W kategorii Muzyka:

 • Wioleta Fijałkowska za nagranie programu „Szlakiem Kolberga”
 • Leszek Lorent za prawykonania utworów dziewięciu kompozytorów polskich w roku 2018
 • Janusz Wawrowski za wykonanie i rekonstrukcję „Koncertu skrzypcowego” Ludomira Różyckiego na skrzypcach Stradivariusa „Polonia”

W kategorii Sztuki plastyczne:

W kategorii Teatr:

 • Grzegorz Damięcki za rolę Hannesa Kurmanna w spektaklu „Gra w życie” Maxa Frischa, Teatr Ateneum w Warszawie
 • Krystyna Janda za rolę w spektaklu „Zapiski z wygnania” Sabiny Baral, Teatr Polonia w Warszawie
 • Andrzej Seweryn za rolę Witolda Gombrowicza w sztuce „Deprawator” Macieja Wojtyszki, Teatr Polski w Warszawie.

Laureaci otrzymają statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, a w przypadku laureata Nagrody „Dzieło życia” – 25 tys. zł.

Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida ustanowił Sejmik Województwa Mazowieckiego. Przyznawana jest od 2002 r. artystom tworzącym lub mieszkającym na Mazowszu za wybitne dzieło bądź kreację (powstałe w roku poprzedzającym). Nagrody przyznawane są corocznie w czterech kategoriach: muzyka, literatura, sztuki plastyczne i teatr. W 2005 r. ustanowiono dodatkową Nagrodę „Dzieło życia”, przyznawaną za całokształt twórczości artyście tworzącemu na Mazowszu. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło życia” kandydatów zgłaszać mogą również mieszkańcy Mazowsza. Laureatów i nominowanych wyłaniają, zasiadający w kapitułach nagrody wybitni twórcy, teoretycy i krytycy, autorytety świata sztuki. Nazwiska laureatów w poszczególnych kategoriach ogłaszane są na uroczystej gali wręczenia nagród (zwyczajowo organizowanej w dniu urodzin Poety – 24 września).

Dotychczas Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida uhonorowani zostali: Mirosław Bałka, Henryk Bardijewski, Krzysztof Boczkowski, Andrzej Bieńkowski, Ernest Bryll, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Stanisława Celińska, Wojciech Chmielewski, Tadeusz Dominik, Janusz Drzewucki, Jan Englert, Barbara Falender, Wojciech Fangor, Piotr Fronczewski, Henryk Gadomski, Janusz Gajos, Krzysztof Gąsiorowski, Krzysztof Gierałtowski, Agnieszka Glińska, Jerzy Grzegorzewski, Gustaw Holoubek, Aleksandra Jachtoma, Anna Jędrychowska, Jacek Kaspszyk, Alicja Knast, Krzysztof Knittel, Krystyna Kolińska, Kazimierz Kord, Grzegorz Kowalski, Jan Kucz, Boris Kudlička, Piotr Kuncewicz, Stanisław Leszczyński, Jadwiga Mackiewicz, Janusz Marynowski, Grzegorz Moryciński, Piotr Müldner-Nieckowski, Adam Myjak, Paweł Mykietyn, Paweł Nowak, Marian Opania, Roman Owidzki, Olga Pasiecznik, Antoni Janusz Pastwa, Franciszek Pieczka, Maria Pomianowska, Maciej Prus, Uta Przyboś, Jacek Sempoliński, Maryla Sitkowska, Władysław Słowiński, Zbigniew Sudolski, Dariusz Suska, Danuta Szaflarska, Artur Szklener, Kazimierz Świegocki, Mariusz Treliński, Bohdan Urbankowski, Marek Wawrzkiewicz, Henryk Wojnarowski, Maciej Wojtyszko, Iwan Wyrypajew, Bohdan Zadura, Zbigniew Zapasiewicz, Kazimierz Gustaw Zemła.

Nagrodą „Dzieło życia” wyróżnieni zostali: Erwin Axer, Jacek Bocheński, Jan Ekier, Stefan Gierowski, Jan Kobuszewski, Tadeusz Konwicki, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk, Wiesław Michnikowski, Piotr Paleczny, Andrzej Sadowski, Danuta Szaflarska i Antoni Wit.

 

 

“Dzieło życia” dla rzeźbiarza

 

Ogłaszamy nazwiska nominowanych do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr oraz laureata Nagrody „Dzieło Życia” przyznawanej za całokształt twórczości.

„Dzieło Życia”

Jeden z najwybitniejszych artystów europejskich, klasyk współczesnej sztuki polskiej, rzeźbiarz i znakomity pedagog – Adam Myjak – odbierze tegoroczną Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida „Dzieło Życia”. Laureat jest wieloletnim i cenionym rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, znany między innymi z Kwadrygi na Teatrze Wielkim w Warszawie oraz pomnika Homo Homini w Kielcach.

Nominowani

Kapituły Norwidowskie wyłoniły również nominowanych do nagrody za dzieło lub kreację powstałe w 2018 roku. Laureatów poznamy na gali wręczenia nagród, która odbędzie się 23 września 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Literatura

O statuetkę w kategorii Literatura zawalczy prozaik, dramaturg i scenarzysta filmowy Wiesław Myśliwski za książkę „Ucho igielne”. To poruszająca medytacja nad ludzkim losem, pamięcią i historią, zagadkowością intymnych relacji, a przede wszystkim nad tajemnicą spotkania młodości i starości. Nominację otrzymała również absolwentka filozofii i filologii węgierskiej Katarzyna Pochmara-Balcer za „Lekcje kwitnienia” – debiutancką powieść, która zmusza czytelnika do refleksji na temat współczesnych autorytetów i stosunku człowieka do natury. Kapituła doceniła także poetę Adriana Sinkowskiego za tomik wierszy o nieustannym przypominaniu sobie minionego czasu – „Atropina”.

Muzyka

W kategorii Muzyka nominowani zostali flecistka i kierownik Młodzieżowego Zespołu Ludowego Guzowianki Wioleta Fijałkowska za nagranie programu „Szlakiem Kolberga”, perkusista Leszek Lorent za prawykonania utworów dziewięciu kompozytorów polskich w roku 2018 oraz wybitny skrzypek  Janusz Wawrowski za wykonanie i rekonstrukcję „Koncertu skrzypcowego” Ludomira Różyckiego na skrzypcach Stradivariusa „Polonia”.

Sztuki plastyczne

Wśród artystów plastyków w zwycięskiej trójce znaleźli się grafik i fotograf Krzysztof Ćwiertniewski za wystawę „Obrazy Dynamiczne”, która zawisła w Galerii Młodych Twórców „Łazienkowska” oraz malarze Franciszek Maśluszczak, autor kolekcji „Obrazy i rysunki” i Leon Tarasewicz, który w Galerii Foksal w Warszawie zaprezentował wystawę „Jerozolima”.

Teatr

Kapituła Teatralna nominowała trzech znakomitych aktorów. Jednym z nich jest Grzegorz Damięcki, który zagrał Hannesa Kurmanna w spektaklu „Gra w życie”, wystawianym w Teatrze Ateneum w Warszawie. Doceniono również Krystynę Jandę za rolę w spektaklu „Zapiski z wygnania”, granym w Teatrze Polonia w Warszawie oraz Andrzeja Seweryna, który na deskach Teatru Polskiego w Warszawie wcielił się w rolę Witolda Gombrowicza w sztuce „Deprawator”.

Nagroda

W tym roku Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida przyznane zostaną po raz 18. Laureaci, oprócz statuetki, otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, a w przypadku Nagrody „Dzieło Życia” – 25 tys. zł. Nominowani uhonorowani zostaną medalami pamiątkowymi.

 

 

 

Kapituły wybierają nominowanych i laureatów

 

Kapituły Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida wybiorą, spośród zgłoszonych kandydatów, nominowanych i laureatów 2019 roku. W ich składzie zasiadają profesjonaliści w danej dziedzinie sztuki.

Teatr

Nominowanych i laureata w kategorii Teatr wybierają:

 • Dorota Buchwald – teatrolog, menedżer,
 • Jacek Cieślak – dziennikarz i krytyk teatralny,
 • Tomasz Grochoczyński – aktor teatralny i filmowy,
 • Tomasz Miłkowski – dziennikarz, krytyk teatralny i literacki,
 • Lech Śliwonik (przewodniczący kapituły) – teatrolog,
 • Jadwiga Zakrzewska – przewodnicząca sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Kalina Zalewska – teatrolog.

 

Muzyka

W skład Kapituły Muzycznej wchodzą:

 • Helena Cichocka – radna województwa, członek sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, filolog klasyczny, bizantynistka
 • Małgorzata Komorowska (przewodnicząca kapituły) – muzyk i polonistka, badaczka dziejów polskiej kultury muzycznej, publicystka, recenzentka,
 • Grzegorz Michalski – muzykolog, krytyk muzyczny.

 

Literatura

W tym roku decyzję o tym, kto otrzyma Nagrodę im. C. K. Norwida w kategorii Literatura zadecydują:

 • Dominika Chorosińska – radna województwa, członek sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aktorka i dziennikarka,
 • Andrzej Kowalczyk (w zastępstwie Jarosława Klejnockiego) – historyk literatury, eseista, edytor, nauczyciel akademicki,
 • Krzysztof Masłoń (przewodniczący kapituły) – dziennikarz, publicysta, krytyk literacki,
 • Krzysztof Mrowcewicz – historyk literatury i kultury, eseista,
 • Marek Wawrzkiewicz – poeta, dziennikarz, tłumacz,
 • Tomasz Wójcik – historyk literatury.

 

Sztuki plastyczne

O tym, kto zdobędzie nagrodę w kategorii Sztuki Plastyczne rozstrzygną:

 • Adam Czyżewski – antropolog kultury, dyrektor Państwowe Muzeum Etnograficzne,
 • Stanisław Wieczorek (przewodniczący kapituły) – malarz, grafik, rysownik i projektant wystaw, książek i.in.,
 • Jacek Maślankiewicz – artysta malarz,
 • Janusz Fogler – fotograf, dziennikarz, wykładowca akademicki
 • Anna Żakiewicz – historyk sztuki, muzealnik, Witkacolog.

„Dzieło Życia”

 

W skład Kapituły Nagrody “Dzieło życia” wchodzą przedstawiciele kapituł Norwidowskich z czterech dziedzin sztuki oraz przedstawiciel sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 • Helena Cichocka – radna województwa, członek sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, filolog klasyczny, bizantynistka (Kapituła Muzyczna),
 • Krzysztof Masłoń – dziennikarz, publicysta, krytyk literacki (Kapituła Literacka),
 • Tomasz Miłkowski – dziennikarz, krytyk teatralny i literacki (Kapituła Teatralna),
 • Krzysztof Skolimowski – radny województwa, członek sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów,
 • Stanisław Wieczorek (przewodniczący kapituły) – malarz, grafik, rysownik i projektant wystaw, książek i innych obiektów, wykładowca akademicki (Kapituła Plastyczna).

 

 

 

 

 

 

Zgłoś kandydata do Nagrody!

 

 

XVIII edycja Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Zapraszamy oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje oraz twórców indywidualnych do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. C. K. Norwida, tworzących na Mazowszu w kategoriach:

LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, TEATR

za dzieło lub kreację powstałe w 2018 r. oraz do

NAGRODY „DZIEŁO ŻYCIA”

za całokształt twórczości.

 

 

Zgłoszenie można wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnie, przesyłając wypełniony wniosek na adres:

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5
00-142 Warszawa
(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

lub na e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 17 maja 2019 r.