Arrow
Arrow
Slider

Gala Nagród Norwidowskich 2019

sss
Gala Nagród Norwidowskich 2019

W poniedziałek 23 września 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się gala Nagród im. Cypriana Kamila Norwida. Statuetki Norwidowskie wręczone zostaną po raz osiemnasty. Impreza co roku gromadzi znakomitych artystów, pisarzy, muzyków, aktorów i reżyserów, którzy tworzą i mieszkają na Mazowszu. Gościem honorowym gali będzie jeden z najwybitniejszych artystów europejskich, klasyk współczesnej sztuki polskiej, rzeźbiarz i znakomity pedagog – Adam Myjak, który odbierze Nagrodę „Dzieło życia” przyznawaną za całokształt twórczości. Podczas uroczystości poznamy laureatów w pozostałych kategoriach, nagrodzonych za dzieło lub kreację powstałe w 2018 r. Nominacje Norwidowskie otrzymali: W kategorii Literatura: Wiesław Myśliwski za książkę „Ucho igielne”, wyd. Znak Katarzyna Pochmara-Balcer za powieść „Lekcje kwitnienia”, wyd. Nisza Adrian Sinkowski za tomik „Atropina”, Biblioteka „Toposu” W kategorii Muzyka: Wioleta Fijałkowska za nagranie programu „Szlakiem Kolberga” Leszek Lorent za prawykonania utworów dziewięciu kompozytorów polskich w roku 2018 Janusz Wawrowski za wykonanie i rekonstrukcję „Koncertu skrzypcowego” Ludomira Różyckiego na skrzypcach Stradivariusa „Polonia” W kategorii Sztuki plastyczne: Krzysztof Ćwiertniewski za wystawę „Obrazy Dynamiczne”, Galeria Młodych Twórców „Łazienkowska” Franciszek Maśluszczak za kolekcję obrazów „Obrazy i rysunki” Leon Tarasewicz za wystawę „Jerozolima”, Galeria Foksal w Warszawie W kategorii Teatr: Grzegorz Damięcki za rolę Hannesa Kurmanna w spektaklu „Gra w życie” Maxa Frischa, Teatr Ateneum w Warszawie Krystyna Janda za rolę w spektaklu „Zapiski z wygnania” Sabiny Baral, Teatr Polonia w Warszawie Andrzej Seweryn za rolę Witolda Gombrowicza w sztuce „Deprawator” Macieja Wojtyszki, Teatr Polski w Warszawie. Laureaci otrzymają statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, a w przypadku laureata Nagrody „Dzieło życia” – 25 tys. zł.   Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida ustanowił Sejmik Województwa Mazowieckiego. Przyznawana jest od 2002 r. artystom tworzącym lub mieszkającym na Mazowszu za wybitne dzieło bądź kreację (powstałe w roku poprzedzającym). Nagrody przyznawane są corocznie w czterech kategoriach: muzyka, literatura, sztuki plastyczne i teatr. W 2005 r. ustanowiono dodatkową Nagrodę „Dzieło życia”, przyznawaną za całokształt twórczości artyście tworzącemu na Mazowszu. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło życia” kandydatów zgłaszać mogą również mieszkańcy Mazowsza. Laureatów i nominowanych wyłaniają, zasiadający w kapitułach nagrody wybitni twórcy, teoretycy i krytycy, autorytety świata sztuki. Nazwiska laureatów w poszczególnych kategoriach ogłaszane są na uroczystej gali wręczenia nagród (zwyczajowo organizowanej w dniu urodzin Poety – 24 września). Dotychczas Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida uhonorowani zostali: Mirosław Bałka, Henryk Bardijewski, Krzysztof Boczkowski, Andrzej Bieńkowski, Ernest Bryll, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Stanisława Celińska, Wojciech Chmielewski, Tadeusz Dominik, Janusz Drzewucki, Jan Englert, Barbara Falender, Wojciech Fangor, Piotr Fronczewski, Henryk Gadomski, Janusz Gajos, Krzysztof Gąsiorowski, Krzysztof Gierałtowski, Agnieszka Glińska, Jerzy Grzegorzewski, Gustaw Holoubek, Aleksandra Jachtoma, Anna Jędrychowska, Jacek Kaspszyk, Alicja Knast, Krzysztof...

Read More