Arrow
Arrow
Slider

Zgłoś kandydata do Nagrody im. C. K. Norwida!

sss
Zgłoś kandydata do Nagrody im. C. K. Norwida!

Zgłoś kandydata do 31 maja! Ze względu na stan epidemii COVID-19, przesuwamy termin zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida do 31 maja 2020 r. Zachęcamy ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje oraz artystów do zgłaszania autorów dzieł lub kreacji powstałych w 2019 r. w dziedzinach literatury, muzyki, sztuk plastycznych i teatru. Zapraszamy również do nadsyłania wniosków do Nagrody „Dzieło Życia”, przyznawanej za całokształt twórczości. Skan wniosku wraz z oświadczeniem kandydata można wysłać drogą elektroniczną na adres nagrodanorwida@mazovia.pl. Zgłoszenie można również przesłać listownie na adres:  Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego  Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa (z dopiskiem „Nagroda Norwida”) Czekamy na zgłoszenia!   To już XIX edycja tego wyjątkowego na Mazowszu wyróżnienia. Gala wręczenia nagród zaplanowana jest na 24 września 2020 na Zamku Królewskim w Warszawie – dokładnie w 199. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają po 25 tys. zł, a laureat Nagrody „Dzieło życia” 30 tys. zł. Pozostali nominowani uhonorowani zostaną, oprócz medalu pamiątkowego, po raz pierwszy nagrodą pieniężną w wysokości 5 tys. zł. Od początku istnienia nagrody wyróżnionych zostało blisko 90 znakomitych pisarzy, artystów plastyków, muzyków, aktorów i reżyserów, tworzących na Mazowszu. Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowani zostali m.in.: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Tadeusz Konwicki, Julia Hartwig, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Stefan Gierowski.  ...

Read More