Arrow
Arrow
Slider

Gala Nagród Norwidowskich 2019

sss
Gala Nagród Norwidowskich 2019

W poniedziałek 23 września 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się gala Nagród im. Cypriana Kamila Norwida. Statuetki Norwidowskie wręczone zostaną po raz osiemnasty. Impreza co roku gromadzi znakomitych artystów, pisarzy, muzyków, aktorów i reżyserów, którzy tworzą i mieszkają na Mazowszu. Gościem honorowym gali będzie jeden z najwybitniejszych artystów europejskich, klasyk współczesnej sztuki polskiej, rzeźbiarz i znakomity pedagog – Adam Myjak, który odbierze Nagrodę „Dzieło życia” przyznawaną za całokształt twórczości. Podczas uroczystości poznamy laureatów w pozostałych kategoriach, nagrodzonych za dzieło lub kreację powstałe w 2018 r. Nominacje Norwidowskie otrzymali: W kategorii Literatura: Wiesław Myśliwski za książkę „Ucho igielne”, wyd. Znak Katarzyna Pochmara-Balcer za powieść „Lekcje kwitnienia”, wyd. Nisza Adrian Sinkowski za tomik „Atropina”, Biblioteka „Toposu” W kategorii Muzyka: Wioleta Fijałkowska za nagranie programu „Szlakiem Kolberga” Leszek Lorent za prawykonania utworów dziewięciu kompozytorów polskich w roku 2018 Janusz Wawrowski za wykonanie i rekonstrukcję „Koncertu skrzypcowego” Ludomira Różyckiego na skrzypcach Stradivariusa „Polonia” W kategorii Sztuki plastyczne: Krzysztof Ćwiertniewski za wystawę „Obrazy Dynamiczne”, Galeria Młodych Twórców „Łazienkowska” Franciszek Maśluszczak za kolekcję obrazów „Obrazy i rysunki” Leon Tarasewicz za wystawę „Jerozolima”, Galeria Foksal w Warszawie W kategorii Teatr: Grzegorz Damięcki za rolę Hannesa Kurmanna w spektaklu „Gra w życie” Maxa Frischa, Teatr Ateneum w Warszawie Krystyna Janda za rolę w spektaklu „Zapiski z wygnania” Sabiny Baral, Teatr Polonia w Warszawie Andrzej Seweryn za rolę Witolda Gombrowicza w sztuce „Deprawator” Macieja Wojtyszki, Teatr Polski w Warszawie. Laureaci otrzymają statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, a w przypadku laureata Nagrody „Dzieło życia” – 25 tys. zł.   Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida ustanowił Sejmik Województwa Mazowieckiego. Przyznawana jest od 2002 r. artystom tworzącym lub mieszkającym na Mazowszu za wybitne dzieło bądź kreację (powstałe w roku poprzedzającym). Nagrody przyznawane są corocznie w czterech kategoriach: muzyka, literatura, sztuki plastyczne i teatr. W 2005 r. ustanowiono dodatkową Nagrodę „Dzieło życia”, przyznawaną za całokształt twórczości artyście tworzącemu na Mazowszu. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło życia” kandydatów zgłaszać mogą również mieszkańcy Mazowsza. Laureatów i nominowanych wyłaniają, zasiadający w kapitułach nagrody wybitni twórcy, teoretycy i krytycy, autorytety świata sztuki. Nazwiska laureatów w poszczególnych kategoriach ogłaszane są na uroczystej gali wręczenia nagród (zwyczajowo organizowanej w dniu urodzin Poety – 24 września). Dotychczas Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida uhonorowani zostali: Mirosław Bałka, Henryk Bardijewski, Krzysztof Boczkowski, Andrzej Bieńkowski, Ernest Bryll, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Stanisława Celińska, Wojciech Chmielewski, Tadeusz Dominik, Janusz Drzewucki, Jan Englert, Barbara Falender, Wojciech Fangor, Piotr Fronczewski, Henryk Gadomski, Janusz Gajos, Krzysztof Gąsiorowski, Krzysztof Gierałtowski, Agnieszka Glińska, Jerzy Grzegorzewski, Gustaw Holoubek, Aleksandra Jachtoma, Anna Jędrychowska, Jacek Kaspszyk, Alicja Knast, Krzysztof...

Read More

Laureat Nagrody “Dzieło życia” 2019

sss
Laureat Nagrody “Dzieło życia” 2019

Adam Myjak – jeden z najwybitniejszych artystów europejskich, klasyk współczesnej sztuki polskiej, rzeźbiarz i znakomity pedagog. Wieloletni i ceniony rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, cieszący się uznaniem zarówno wśród krytyków sztuki, kolegów rzeźbiarzy jak i odbiorców. Adam Myjak w swojej twórczości skupia się na człowieku, jego sylwetce i wewnętrznych przeżyciach. Jego rzeźby zakorzenione są w tradycji klasycznej, jednak forma przybiera nowoczesny charakter. To zmonumentalizowane, pomnikowe formy, w których wyryte są ludzkie doświadczenia, cierpienia, zamyślenie, bunt, pogodzenie. Tę ekspresję rzeźbiarz wydobywa, posługując się różnymi materiałami, począwszy od stiuku polichromowanego i sztucznego kamienia, poprzez terakotę, granit, beton polichromowany, po blachę cynkowa, brąz i drewno. Swoistego charakteru jego rzeźby nabierają również poprzez specyficzną formę, barwę oraz zróżnicowaną powierzchnię. Już na początku swojej twórczości artysta mówił: „Chciałbym wydobyć dramat tych brył (…) Szukam znaku, który pobudzałby wyobraźnię, zmuszał do refleksji nad sobą i światem, znaku, który wdarłby się w duszę i zostawił ślad w ludzkiej pamięci”. Adam Myjak urodził się w 1947 r. w Nowym Sączu. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Po uzyskaniu dyplomu w 1971 r. związał się na stałe z macierzystą uczelnią. Przeszedł tam wszystkie szczeble kariery akademickiej – od asystenta do profesora zwyczajnego. Prowadzi pracownię Rzeźby w ASP w Warszawie. Jest też kierownikiem Zakładu Rzeźby na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wspólnie z Dyrektorem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej prowadzi Galerię „Opera” w Teatrze Wielkim. Aż sześciokrotnie wybierany był na stanowisko rektora ASP, pełniąc tę funkcję do dziś. Wywarł decydujący wpływ na obraz akademii, dbając o jej prestiż i rozwój. Na rynku sztuki Adam Myjak obecny jest już ponad 50 lat. Debiutował wraz z pokoleniem tzw. nowej figuracji lat 70. Współtworzył ruch „O poprawę”, był redaktorem artystycznym miesięcznika „Nowy Wyraz”. W latach 1979-1983 przebywał na stypendium Lembrucka w Duisburgu (Niemcy), gdzie wykładał również rzeźbę na tamtejszym uniwersytecie. Przez kilkanaście lat był przedstawicielem Rady Programowej Centrum Rzeźby w Orońsku, w tym pięciokrotnie jej przewodniczącym. Pełnił również funkcję przewodniczącego międzynarodowego Jury w konkursie na pomnik Katastrofy Smoleńskiej. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Artysta ma na swoim koncie ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brał także udział w licznych pokazach zbiorowych współczesnej sztuki polskiej na wszystkich kontynentach. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów polskich i zagranicznych oraz kolekcjach prywatnych. Swoje rzeźby eksponuje w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego oraz Ośrodku Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, gdzie powstały jego Galerie Rzeźb. Jest twórcą popiersia Krzysztofa Pendereckiego (2013), Premiera Tadeusza Mazowieckiego (2014) i autorem medalu Jana Ekiera. Jest również autorem pomnika Homo Homini w Kielcach, poświęconego zamachowi na budynki World Trade Center w Nowym Jorku. Adam Myjak był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m.in. Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Za Kwadrygę, wieńczącą fronton budynku...

Read More

Literatura

sss
Literatura

Nominowani w kategorii Literatura 2019   Wiesław Myśliwski – prozaik, dramaturg, scenarzysta filmowy i redaktor. W swojej twórczości porusza tematykę moralną, egzystencjalną, o wymiarach uniwersalnych, skomplikowanej naturze świata i nieprzewidywalnym ludzkim losie. Nominowany za książkę „Ucho igielne”, wyd. Znak Katarzyna Pochmara-Balcer – absolwentka filozofii i filologii węgierskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Obdarzona nieprzeciętnym talentem narracyjnym i przenikliwością. Nominowana za debiutancką powieść „Lekcje kwitnienia”, wyd. Nisza Adrian Sinkowski – poeta i publicysta. Z wykształcenia bibliotekarz, z zawodu copywriter. Poeta posiadający własną, niepowtarzalną frazę. Zdaniem krytyków jeden z najlepszych poetów, jacy zadebiutowali w ciągu ostatnich lat. Nominowany za tomik „Atropina”, Biblioteka „Toposu”     Laureat w kategorii Literatura 2018   Wojciech Chmielewski – prozaik, eseista, krytyk literacki, dziennikarz Nominowany  za powieść Belweder gryzie w rękę, wyd. Iskry Absolwent Historii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Uznanie zdobył głównie jako nowelista. Jego debiutancki zbiór opowiadań Biały bokser (2006) został wyróżniony w konkursie o Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza, natomiast tom Brzytwa (2008) był nominowany do Nagrody Mediów Publicznych Cogito. Napisał też zbiór opowiadań Najlepsza dentystka w Londynie (2014). Na swoim koncie ma powieści Kawa u Doroty (2010) – nominowana do Nagrody Angelus w 2011 roku oraz Belweder gryzie w rękę (2017). Jak sam przyznaje, jego proza jest jak najbardziej realistyczna i współczesna. Pisze o sprawach, które dzieją się teraz wokół nas. Wojciech Chmielewski jest też autorem słuchowisk dla Teatru Polskiego Radia, artykułów i szkiców publikowanych w prasie. Opowiadania, eseje i recenzje publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Odrze”, „Borussii”, „Wyspie”, „Dialogu”, „Arcanach”, „Nowych Książkach”, „W drodze”, „Czterdzieści i Cztery”. W 2017 r. został laureatem pierwszej edycji Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego przyznawanej dla autorów opowiadań, został także zaproszony do udziału w jury tej nagrody. Kiedy sięga się po książki Wojciecha Chmielewskiego, ma się wrażenie, że zna się tych bohaterów. Łatwo ich spotkać – w rodzinie, pracy czy sąsiedztwie, mieć takich znajomych z lat szkolnych czy uniwersyteckich. Chmielewski jest autorem bardzo spostrzegawczym, rejestrującym drobiazgi, z których utkana jest nasza codzienność. Pozwala mu to – poprzez zwyczajne sytuacje – na malowanie wiarygodnych psychologicznych portretów mężczyzn i kobiet. Jego postacie właściwie nie wyróżniają się niczym szczególnym, są przeciętne jak otaczające ich realia, ale jest to skutek przyjętej metody twórczej, a nie braku wyobraźni i umiejętności kreacyjnych pisarza. Tu praktycznie nie ma granicy między literaturą a rzeczywistością, bo prozą Chmielewskiego rządzi mimesis. (Artur Nowaczewski, instytutksiazki.pl)   Nominowani w kategorii Literatura 2018   Maria Bigoszewska – poetka, dziennikarka, felietonistka, autorka słuchowisk radiowych Nominowana za tom poetycki Wołam cię po imieniu, wyd. Forma Absolwentka Filologii polskiej oraz Wyższego Studium Scenariuszowego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Publicystka m.in. tygodnika „Kultura” i miesięcznika „Magazyn Rodzinny”. Była redaktorką „Głosu Wolnego” – gazety wydawanej podczas I zjazdu delegatów Solidarności w...

Read More

Sztuki Plastyczne

sss
Sztuki Plastyczne

Nominowani w kategorii Sztuki Plastyczne 2019   Krzysztof Ćwiertniewski – zajmuje się grafiką, rysunkiem, fotografią oraz filmem eksperymentalnym. Wykorzystując fizykę, optykę, grafikę i multimedia transponuje widziane sceny na płaszczyznę obrazu z uwzględnieniem czasu i przemian w nim dokonujących się. Nominowany za wystawę „Obrazy Dynamiczne”, Galeria Młodych Twórców „Łazienkowska” Franciszek Maśluszczak – artysta malarz, rysownik, grafik. Z jego prac emanuje delikatność i empatia. Poprzez specyficzne ujęcie cielesności, pokazanej jakby w krzywym zwierciadle, potrafi uchwycić w swoich obrazach metaforyczny wymiar ludzkiej egzystencji. Nominowany za kolekcję obrazów „Obrazy i rysunki” Leon Tarasewicz – jeden z najbardziej intrygujących malarzy współczesnych. Od wielu lat rozwija działania z pogranicza konceptualizmu oraz instalacji. Swoje dzieła powołuje często do istnienia tylko na moment, na czas konkretnego przedsięwzięcia. Nominowany za wystawę „Jerozolima”, Galeria Foksal w Warszawie     Laureaci w kategorii Sztuki Plastyczne 2018   Jan Kucz i Antoni Janusz Pastwa Nominowani za wystawę Kucz/Pastwa, galeria Salon Akademii w Warszawie Jan Kucz – rzeźbiarz i pedagog W 1955 r. uzyskał dyplom warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby w pracowni Franciszka Strynkiewicza. Prowadził Pracownię Rzeźby na macierzystej uczelni. Był wykładowcą w Pracowni Malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jest jednym z czołowych przedstawicieli nurtu w rzeźbie polskiej zwanego nowym realizmem. W 1982 r. reprezentował Polskę na 40. Biennale w Wenecji, w latach 1992–2002 był członkiem Rady Artystycznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Jest laureatem licznych nagród, m.in. Nagrody Brata Alberta za pomniki papieża Jana Pawła II i Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Grand Prix za całokształt twórczości na Biennale Sztuki Sakralnej w Częstochowie oraz Nagrody Ministra Kultury i Sztuki za pracę pedagogiczną. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi za pracę pedagogiczną i artystyczną. Antoni Janusz Pastwa – rzeźbiarz i pedagog Studiował na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, najpierw w pracowni Mariana Wnuka, a później Stanisława Słoniny. Dyplom uzyskał w 1970 r. Pracuje na macierzystej uczelni. W 1992 r. mianowany został profesorem sztuk plastycznych. Prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Pracownię Dyplomującą na Wydziale Rzeźby. Wieloletni dziekan Wydziału Rzeźby. Jest członkiem Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Wielokrotnie uczestniczył w pracach jury ogólnopolskich konkursów rzeźbiarskich, niejednokrotnie pełniąc funkcję przewodniczącego. Opiekun artystyczny wielu realizacji przestrzennych. Miał wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych krajowych i zagranicznych. Jest laureatem m.in. Nagrody im. C.K. Norwida za Kwadrygę Apollina, Nagrody Brata Alberta oraz Nagrody Ministra Kultury. Odznaczony Srebrnym Medalem „Gloria Artis”. Pomysł wspólnej wystawy tak wybitnych rzeźbiarzy był ryzykowny, ale wyszło nadzwyczaj pięknie. Okazuje się, że dobra sztuka nie obawia się konkurencji. Wystawa ta przywróciła mi wiarę w istnienie piękna. (Stanisław Wieczorek, z uzasadnienia wniosku)   Nominowani w kategorii Sztuki plastyczne 2018   Antoni Fałat – malarz, grafik i rysownik Nominowany za obraz...

Read More

Teatr

sss
Teatr

Nominowani w kategorii Teatr 2019   Grzegorz Damięcki – aktor teatralny i filmowy. Od prawie 30 lat jest jednym z najbardziej znaczących artystów Teatru Ateneum, gdzie zagrał kilkadziesiąt ról. Nominowany za rolę Hannesa Kurmanna w spektaklu „Gra w życie”, Teatr Ateneum w Warszawie Krystyna Janda – jedna z najpopularniejszych aktorek teatralnych i filmowych, reżyserka, prozaiczka, felietonistka i piosenkarka. Jej aktorstwo cechuje silna ekspresja, żywiołowy temperament, ideowe zaangażowanie. Nominowana za rolę w spektaklu „Zapiski z wygnania”, Teatr Polonia w Warszawie Andrzej Seweryn – jeden z największych polskich aktorów dramatycznych, reżyser teatralny, dyrektor naczelny Teatru Polskiego w Warszawie. Zagrał wiele wybitnych ról na polskich i paryskich scenach teatralnym, zaangażowany m.in. do Międzynarodowego Centrum Kreacji Teatralnej Petera Brooka i Comédie Française – jako drugi w historii tej sceny aktor obcego pochodzenia. Jego siła wewnętrzna i urok osobowości przyciągają uwagę i zjednują widzów. Nominowany za rolę Witolda Gombrowicza w sztuce „Deprawator”, Teatr Polski w Warszawie   Laureat w kategorii Teatr 2018   Marian Opania – aktor teatralny i filmowy, artysta kabaretowy Nominowany za tytułową rolę w spektaklu Ojciec, Teatr Ateneum w Warszawie Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Pierwszą rolę zagrał w noweli Warszawa w filmie Miłość dwudziestolatków Andrzeja Wajdy w 1962 r. W teatrze zadebiutował rolą Księcia Edwarda w Edwardzie II w reżyserii Stanisława Bugajskiego na scenie Teatru Klasycznego w Warszawie, gdzie występował w latach 1964–1971. Później grał na deskach warszawskich teatrów Studio, Kwadrat, Komedia. Od 1981 r. jest aktorem Teatru Ateneum w Warszawie. Stworzył tam swoje najciekawsze role: Legendre’a w Śmierci Dantona, Rubaszowa w Ciemności w południe, Dyndalskiego w Zemście. Grywa również w epizodach – z ról drugoplanowych potrafi stworzyć niesłychanie ciekawe kreacje. Z powodzeniem występował w spektaklach muzycznych: Brelu, Wysockim i Hemarze. Od 1965 r. angażowany jest do przedstawień Teatru Telewizji. Zagrał tam ponad siedemdziesiąt razy. Dowodem uznania jego talentu jest Wielka Nagroda XV Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Telewizji (2015). Marian Opania zagrał również wiele wspaniałych ról filmowych. Za wcielenie się w postaci Pawła w Skoku (1967) oraz Harcerza Truchaczka w Sąsiadach (1969) otrzymał prestiżową Nagrodę im. Zbigniewa Cybulskiego (1970). Zagrał również w filmach: Awans, Indeks, Człowiek z żelaza, Stan wewnętrzny, Piłkarski poker, Rozmowy kontrolowane czy Sauna. Znany jest z ról komediowych, wykonań piosenki aktorskiej, występów w kabaretach. W 2003 r. zdobył I miejsce w plebiscycie „TeleRzeczpospolitej” na najpopularniejszego aktora. Marian Opania odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Aktor gra rolę Ojca w skupieniu, ale lekko i bez nadmiernej ekspresji. Pokazuje bohatera, który walczy o uwagę otoczenia, ma poczucie humoru, nie jest jednak pozbawiony wad. (…) Właściwy dobór środków wyrazu i wewnętrzna dyscyplina stawiają partię Ojca w rzędzie największych osiągnięć...

Read More

Muzyka

sss
Muzyka

Nominowani w kategorii Muzyka 2019   Wioleta Fijałkowska – flecistka i anglistka. Od 2014 r. prowadzi Młodzieżowy Zespół Ludowy „Guzowianki”, dla którego komponuje utwory ludowe, koncertuje, nagrywa płyty i teledyski. Prowadzi działania promujące kulturę ludową. Nominowana za nagranie programu „Szlakiem Kolberga” Leszek Lorent – perkusista, dr hab. sztuki muzycznej. Specjalizuje się w realizacji partytur multiperkusyjnych oraz dzieł teatru instrumentalnego. Jako specjalista tej dziedziny bierze udział w wielu konferencjach i sesjach badawczych. Nominowany za prawykonania utworów dziewięciu kompozytorów polskich w roku 2018 Janusz Wawrowski – jeden z najwybitniejszych skrzypków polskich swojego pokolenia. Grając perfekcyjnie technicznie, wydobywa jednocześnie nieskończoną głębię i piękno. Nominowany za wykonanie i rekonstrukcję „Koncertu skrzypcowego” Ludomira Różyckiego na skrzypcach Stradivariusa „Polonia”   Laureat w kategorii Muzyka 2018   Maria Pomianowska – doktor habilitowana sztuk muzycznych, multiinstrumentalistka, wokalistka, kompozytorka i pedagog Nominowana za kierownictwo artystyczne Festiwalu Skrzyżowanie Kultur – 2017 Adiunkt w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz dyrektor międzynarodowego festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Od 1984 r. prowadzi studia nad unikalnymi technikami gry na instrumentach muzycznych rodem z Azji i Europy, podróżując do Indii, Chin, Korei, Japonii i na Bliski Wschód. W 1994 r. Maria Pomianowska, prof. Ewa Dahlig i lutnik Andrzej Kuczkowski wspólnie zrekonstruowali trzy zaginione staropolskie instrumenty smyczkowe: sukę biłogajską, sukę mielecką i fidel płocką. Od 30 lat Maria Pomianowska koncertuje na całym świecie. Podczas pięcioletniego pobytu w Japonii (1997–2002) artystka prezentowała w największych salach koncertowych polską muzykę ludową i klasyczną. Komponowała utwory i koncertowała ze światowej sławy artystami, wśród których znaleźli się: Yo Yo Ma, Borys Griebienszczikow, Gil Goldstein, Gonzalo Rubalcaba, Ian Gillan, Anna Maria Jopek, Stanisław Soyka, Branford Marsalis. Artystka wydała 23 autorskie płyty, wiele z nich otrzymało międzynarodowe nagrody. W 2010 r. otworzyła pierwszą w Polsce specjalizację związaną z muzyką etniczną na Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2011 r. tworzy unikatowe programy wraz z muzykami arabskimi, pakistańskimi, senegalskimi, irańskimi, koreańskimi, chińskimi, japońskimi i indyjskimi w Azji i Afryce, bazujące na muzyce ludowej z Mazowsza. W 2014 r., wraz z prof. Ewą Dahlig, wydała publikację Fidele kolanowe. (Re)konstrukcja. Jest laureatką wielu nagród i odznaczeń: Paszportu Chopinowskiego, Medalu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gloria Artis”, Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego, Srebrnego Krzyża Zasługi, Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego. Nominowana dwukrotnie do Nagrody im. C.K. Norwida (2014 i 2017). Kandydatka współtworzy program artystyczny oraz edukacyjny festiwalu, którego celem jest otwieranie mieszkańców Mazowsza (a także gości Warszawy) na bogactwo kulturowe współczesności i promowanie szeroko pojętego szacunku dla tradycji. Potwierdzeniem międzynarodowej rangi Festiwalu «Skrzyżowanie Kultur» jest zaliczenie go do 25 najciekawszych wydarzeń muzyki świata (ranking Songlines). (Collegium Atrium, z uzasadnienia wniosku)   Nominowani w kategorii Muzyka 2018   Michał Klubiński – muzykolog, krytyk muzyczny, organizator życia muzycznego Nominowany za książkę Bohdan Wodiczko. Dyrygent wobec nowoczesnej kultury muzycznej, wyd. UNIVERSITAS Absolwent i doktorant Instytutu...

Read More