Arrow
Arrow
Slider

Zgłoś kandydata do Nagrody im. C. K. Norwida!

Posted by on Luty 13, 2020 in Blog | 0 comments

Zgłoś kandydata do Nagrody im. C. K. Norwida!

Zgłoś kandydata do 31 maja!

Ze względu na stan epidemii COVID-19, przesuwamy termin zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida do 31 maja 2020 r.

Zachęcamy ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje oraz artystów do zgłaszania autorów dzieł lub kreacji powstałych w 2019 r. w dziedzinach literatury, muzyki, sztuk plastycznych i teatru. Zapraszamy również do nadsyłania wniosków do Nagrody „Dzieło Życia”, przyznawanej za całokształt twórczości.

Skan wniosku wraz z oświadczeniem kandydata można wysłać drogą elektroniczną na adres nagrodanorwida@mazovia.pl. Zgłoszenie można również przesłać listownie na adres: 
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego 
Plac Bankowy 3/5,
00-142 Warszawa
(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

Czekamy na zgłoszenia!

 

To już XIX edycja tego wyjątkowego na Mazowszu wyróżnienia. Gala wręczenia nagród zaplanowana jest na 24 września 2020 na Zamku Królewskim w Warszawie – dokładnie w 199. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają po 25 tys. zł, a laureat Nagrody „Dzieło życia” 30 tys. zł. Pozostali nominowani uhonorowani zostaną, oprócz medalu pamiątkowego, po raz pierwszy nagrodą pieniężną w wysokości 5 tys. zł.

Od początku istnienia nagrody wyróżnionych zostało blisko 90 znakomitych pisarzy, artystów plastyków, muzyków, aktorów i reżyserów, tworzących na Mazowszu. Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowani zostali m.in.: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Tadeusz Konwicki, Julia Hartwig, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Stefan Gierowski.