Arrow
Arrow
Slider

O nagrodzie

OJCZYZNA TO WIELKI ZBIOROWY OBOWIĄZEK
C. K. Norwid

 

 

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą z dnia 29 października 2001 roku ustanowił Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida przyznawaną za wybitne dzieło bądź kreację, artystom tworzącym lub mieszkającym na Mazowszu. Nagrody przyznawane są corocznie w czterech kategoriach: muzyka, sztuki plastyczne, literatura i teatr.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na ręce którego wpływają kandydatury do Nagrody, powołuje cztery Kapituły, w skład których wchodzą przedstawiciele twórców i instytucji kultury, autorytety w swojej dziedzinie oraz radni z Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kapituły wyłaniają 12 nominowanych (po 3 twórców w każdej dziedzinie sztuki), a następnie na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu urodzin Poety – 24 września, ogłaszają nazwiska 4 laureatów.

W 2005 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz pierwszy, obok Nagród w dziedzinie: literatura, teatr, muzyka i sztuki plastyczne, przyzna nagrodę specjalną “Dzieło życia” za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego.

Kandydatów do Nagrody “Dzieło życia” mogą zgłaszać działające na terenie województwa mazowieckiego oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Celem i ideą Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida jest przede wszystkim ukazywanie i promocja wybitnych dzieł i artystów mazowieckich – z pochodzenia lub wyboru – przyczyniających się do wzrostu rangi naszego regionu na mapie kulturalnej Polski i Europy.

Laureaci Nagrody otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 20 tysięcy złotych, a laureat Nagrody “Dzieło Życia” 25 tysięcy złotych.
Od 2006 roku nominowani do nagrody otrzymują imienny medal okolicznościowy.

 

 

 

Administratorem danych osobowych zbioru „Kandydaci do Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida”. Laureaci Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida”” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane do celów przyjęcia kandydatów, a następnie wyłonienia nominowanych i laureatów Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida, a ich podanie jest dobrowolne.

Przewiduje się udostępnienie danych osobowych nominowanych i laureatów w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia oraz wizerunek (zdjęcie) na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także w lokalnej prasie i mediach, w broszurach i artykułach,
promujących Nagrodę im. C. K. Norwida.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.